Prihláška

Sme nesmierne radi, že si sa rozhodol prekliknúť až sem - na prihlášku a stať sa tak tvorcom nášho podujatia! Budeme veľmi radi, že ponúkneme platformu kde odprezentuješ svoju tvorbu.

Prihlasovanie pre ročník 11.03.2023 je UZAVRETÉ!

Z dôvodu naplnenia našich súťažných kapacít aj rezervnej listiny predčasne uzatvárame prihlášky! Ďakujeme vám za obrovský záujem stať sa súčasťou nášho eventu! Radi vás privítame v ďalšom ročníku!
V prípade neplnoletého súťažiaceho je potrebné po odoslaní prihlášky poslať e-mailom na info@aerialemotion.sk aj vyplnené a podpísané (ručne alebo elektronicky) tlačivo SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU. Nájdeš ho nižšie na stiahnutie.


Odoslaním prihlášky súhlasíš s podmienkami, zásadami a pravidlami súťaže. Súhlasíš so spracovaním poskytnutých osobných údajov organizátorovi pre účely súťaže aeriaIemotion a s vyhotovením a používaním záznamov, fotografií a videí zo súťaže pre propagačné účely súťaže.Zároveň potvrdzuješ, že plne zodpovedáš za svoj zdravotný stav a súťaže aeriaIemotion sa zúčastníš na svoje vlastné riziko. Organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za vniknuté prípadné škody na zdraví alebo majetku účastníkov.