Prihláška

Sme nesmierne radi, že si sa rozhodol prekliknúť až sem - na prihlášku a stať sa tak tvorcom nášho podujatia! Budeme veľmi radi, že ponúkneme platformu kde odprezentuješ svoju tvorbu.

Pre prihlásenie do súťaže klikni na tlačidlo dole, ktoré ťa odošle na prihlasovací formulár. Prihláška bude platná po prijatí registračného poplatku. 

PRIHLASOVANIE JE UKONČENÉ

V prípade neplnoletého súťažiaceho je potrebné priniesť v deň súťaže vypísané a podpísané zákonným zástupcom tlačivo SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU. Nájdeš ho nižšie na stiahnutie.

Registračný poplatok

EARLY BIRD CENA do 15.12.2023 - 55€ Solo kategória, 69€ Doubles kategória
STANDART CENA od 16.12.2023 - 60€ Solo kategória, 75€ Doubles kategória

Úhrada prihlášky
- suma: €
- IBAN: SK74 0200 0000 0047 8979 2655
- názov banky: VUB Banka
- meno príjemcu: Pole and aerial sports federation Slovakia

- SWIFT code: SUBASKBX
- poznámka k platbe: meno účastníka, kategória

Prosíme aby ste zobrali na vedomie, že poplatok za prihlášku je nevratný a v prípade neúčasti uchádzača z akýchkoľvek dôvodov (zdravotné, časové) nie je možné požadovať o jeho vrátenie, aj keď je neúčasť oznámená vopred. Jeho vrátenie je možné jedine v prípade zrušenia súťaže (nevzťahuje sa na presunutie termínu súťaže) a jej neuskutočnenia.


Odoslaním prihlášky súhlasíš s podmienkami, zásadami a pravidlami súťaže. Súhlasíš so spracovaním poskytnutých osobných údajov organizátorovi pre účely súťaže AeriaIemotion a s vyhotovením a používaním záznamov, fotografií a videí zo súťaže pre propagačné účely súťaže. Zároveň potvrdzuješ, že plne zodpovedáš za svoj zdravotný stav a súťaže AeriaIemotion sa zúčastníš na svoje vlastné riziko. Organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za vniknuté prípadné škody na zdraví alebo majetku účastníkov.